Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е удостоен с награда от Националната академия за аграрни науки на Украйна

Днес Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ бе  избран от събранието на академиците на Българската академия на науките за академик в областта на инженерните науки

Днес Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ бе  избран от събранието на академиците на Българската академия на науките за академик в областта на инженерните науки.

„Това е висока оценка както за мен, така и за научните екипи от страната и чужбина,  които ръководя, за инженерната общност в страната, за Русенския университет и за град Русе.“, сподели Академик Христо Белоев.

Академик Христо Иванов Белоев е роден през 1958 г. Той е водещ български учен в изследването, разработката и внедряването на съвременна земеделска техника и нови противоерозийни, енергоспестяващи и екологично чисти технологии за равнинни и наклонени терени. Ректор е на Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Сподели: