Днес Русенският музей получи плакет и грамота за награда „Училището в музея, музеят в училището“

Днес Русенският музей получи плакет и грамота за награда „Училището в музея, музеят в училището“

Днес Русенският музей получи плакет и грамота за награда „Училището в музея, музеят в училището“, присъдена от Парламентарната комисия по образованието и науката. Отличието бе дадено в края на миналата година за образователната програма „Русезнание“, във фокуса на която попада местното културно и природно наследство, неговото изучаване, популяризиране и споделяне. На лицевата страна на плакета е изобразена сградата на Народното събрание, а на гърба е образът на Антим I, председател на Учредителното народно събрание, 1879 г.

Музеят кандидатства за отличието на Парламентарната комисия с образователния сегмент „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“. Заниманията се фокусират върху опознаването, интерпретирането и споделянето на природното наследство на Русе и река Дунав. Получената награда е признание за десетилетната дейност в областта на музейната педагогика.

Сподели: