община русе фасада

Днес се проведе първото заседание на Обществения съвет за социално подпомагане към Община Русе

Днес се проведе първото заседание на Обществения съвет за социално подпомагане към Община Русе. Той е създаден по инициатива на Общински съвет – Русе във връзка със закона за социално подпомагане и негова цел е да подпомага дейността на Община Русе по отношение на социалната политика.

В Обществения съвет са включени общински съветници, представители на дирекция „Социално подпомагане“ и на неправителствени организации, които предоставят услуги за деца, за пълнолетни лица и за деца и младежи. Съставът включва Енчо Енчев – зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община Русе, Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе, Катя Петрова – директор дирекция „Здравни и социални дейности“, Алисе Муртезова –член на ПКЗСП при ОбС – Русе, Детелина Матева – директор дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Елена Петкова – член на УС на Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, Маргарита Събева – председател на УС на Фондация „Приятелска подкрепа“, Антоанета Ябанозова – председател на БЧК-Русе и Гергана Пашева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ към дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе.

На заседанието бе представен доклад за реализацията на социалните дейности на територията на община Русе за предходната година, както и годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г. Бяха набелязани основни стъпки и дейности, в които да бъдат променени някои от социалните услуги и тяхното обособяване като такива. По-конкретно идеята е дневните центрове за деца и младежи да станат социални центрове само за деца.

Обсъди се възможността за създаване на нови целеви групи, насочени към деца от аутистичния спектър и деца, с проблеми в поведението.

Сподели:

Още новини от деня