Днес се проведе среща-дискусия на тема: "Устойчивост на социалните предприятия и кръгова икономика", организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата във Военен клуб - Русе

Днес се проведе среща-дискусия на тема: „Устойчивост на социалните предприятия и кръгова икономика“, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата във Военен клуб – Русе

Днес се проведе среща-дискусия на тема: „Устойчивост на социалните предприятия и кръгова икономика“, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата във Военен клуб – Русе. В срещата взеха участие ученици от 11 и 12 клас от ПГИУ „Елиас Канети „, както и ученици от други русенски училища.

Целта на срещата бе да се представят проекти, по които работи палатата като техен фокус е насърчаване на младите предприемачи за устойчиво развитие на нови и съществуващи социални предприятия, създаване на връзки между реалния бизнес и света на неформално образование на младите хора и споделяне на зелени идеи за кръгова икономика.

Интересна част за учениците бе представянето на приложение за споделяне на зелени инициативи и дейности, в което всеки може да сподели своята идея.

Сподели: