Днес се състоя връчване на почетни дипломи "Доброволец на СТПД "Академик" за 2021 г.“

Днес се състоя връчване на почетни дипломи „Доброволец на СТПД „Академик“ за 2021 г.“

За насърчаване на доброволчеството в дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ Управителният съвет на сдружението обяви процедура за номиниране на личности за приза „ДОБРОВОЛЕЦ НА СТПД АКАДЕМИК ЗА 2021 г.“

Целта бе по-нататъшно развитие и популяризиране на доброволчеството, отдаване на заслужено признание на доброволците за извършваните от тях дейности в полза на дружеството, на Русенския университет, на планинарството и туризма в Русенското Поломие и в НП „Централен Балкан“.

С решение на УС от 18.11.2021 г., за носители на златен приз „ДОБРОВОЛЕЦ НА СТПД АКАДЕМИК ЗА 2021 г.“ са определени доц. д-р ПЛАМЕНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА – лидер на група „Туристи“ и инж. РУМЕН КЪНЧЕВ КОЖУХАРОВ – член на група „Туристи“, деятел „Хижно дело и туристическа маркировка“.

За техни подгласници са определени:

– в категория „студенти“ Александър Вълков Вълков – деятел на спелеоклуб „Академик“ и „Хижно дело и туристическа маркировка“;

– в категория „Ветерани“ Петко Георгиев Попов – деятел на клуб „ХДТМ“;

– в категория „Приятели на СТПД „Академик“ Милан Христов Тютюнджиев – клуб „Туристи-Ветерани – Приста“ – Русе.

Ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн поздрави присъстващите за техния неуморен труд и за инициативите, в които участва дружеството. Той пожела на всички да бъдат здрави и да продължават да развиват и популяризират доброволчеството.

СПРАВКА ЗА ПО-ВАЖНИТЕ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2021 Г. С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА Д‘ НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, Д‘ ПП РУСЕНСКИ ЛОМ, PIRIN HILL ООД , ДАРЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И НА ДРУГИ ГРАЖДАНИ НА РУСЕ И СТРАНАТА

(Участвали общо 38 души: преподаватели, студенти, служители от Русенския университет, ветерани, други русенци)

– Разчистване от множество паднали дървета, клони, буйни храсти и треви по изоставени и непроходими с години 6 основни пътеки в ПП „Русенски Лом“ и други райoни на Русенска област, в т. ч. екопътека „Грамовец“;

– изработка и поставяне на възлови места по маршрутите в Русенското Поломие на 28 указателни стрелки, 6 предупредителни табелки и 3 маршрутно-информационни табла (всички с логото на СТПД „Академик“ и РУ „А Кънчев“);

– основен ремонт и цялостно възстановяване на ключовия полуразрушен и изключително опасен за преминаване мост над река Черни Лом (до Скален комплекс „Грамовец“);

– обезопасяване преминаването по екстремна пряка пътека по маршрута с. Табачка – скален/пещерен комплекс „Водна – Тъмно“ чрез поставяне на 14 бр. п-образни метални хватки, осигурителни клинове и помощно стоманено въже;

– изграждане с бетонов масивен фундамент на 17 маркировъчни стълба по маршрут Е 3 в НП „Централен Балкан“;

– изграждане на уникален (единствен в страната) пространствен панорамен указател към 22 от най-високите и популярни върхове в Стара планина;

– укрепване и доизграждане на три обезопасителни въжени парапети по маршрут Е 3 в НП „Централен Балкан“.

ПОЛОЖИТЕЛНИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ ОТЗИВИ ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Получено е благодарствено писмо от директора на РИМ-Русе – проф. д-р Николай Ненов, поздравително писмо до дружество „Академик“ и подарен за всеки от отличените доброволци много ценен сборник за парка от директора на ПП „Русенски Лом“ инж. Цонка Христова.

Сподели: