Днес се състоя официална церемония по откриването на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I − Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи мрежа“

Днес се състоя официална церемония по откриването на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I − Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи мрежа“ + ВИДЕО

Областният управител на Русе Данаил Ковачев и главният секретар на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Русе Пламен Спасов присъстваха на официална церемония по откриването на успешно завършена част от т.нар. воден цикъл. Сред основните дейности от тази трета част по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ е изграждането на задържателен резервоар под бул. „Христо Ботев“ с обем от над 2700 куб. м., чиято цел е да събира дъждовната вода и така да се избегне подприщване на канализацията, което от своя страна водеше до сериозни наводнения по пътния участък в района на бившата Симова мелница. В района на улиците „Тулча“ и „Плиска“ също е изграден колектор, който да сведе до минимум опасността от наводнения по пътните участъци. Тези дейности са се наложили, тъй като канализационната система на града е от смесен тип, т.е. в нея се отвеждат битови, промишлени и дъждовни води. Установено е, че при продължителни и интензивни валежи изградената мрежа се натоварва прекомерно, което създава риск от наводнения. Също така Източната промишлена зона е била присъединена към Пречиствателната станция за отпадни води. Сумата, която е била необходима за изпълнението на обекта, е малко над 8 милиона лева. Общата дължина на канализацията в обхвата на тази трета част от проекта е около 2 км, като в рамките на строителните дейности са положени и водопроводи с приблизителна дължина от около 3.5 км.

Според Ковачев, когато нови съоръжения влизат в експлоатация и изграждането им е било в срок и не е било обвързано със значими превишавания на бюджета винаги е добра новина. Той изрази надежда, че завършекът на посочените дейности ще е добър пример и за други инфраструктурни обекти в региона. Областният управител посочи още, че в област Русе можем да се похвалим със значителен ресурс на водното богатство. Пламен Спасов пък отбеляза, че проектът ще завърши, когато влезе във владеене на неговия собственик – Община Русе. Той посочи още, че насочеността на проекта е преди всичко към гражданите на град Русе и затова всички трябва да са благодарни на хората, които успешно го реализират, тъй като това е бил един от първите подобни проекти в България с толкова големи мащаби. „Независимо от разкопаните улици, праха и обърканото движение, трябва да се замислим какво ново дава на града този проект“. Според него много е важно всички кметове на Общини в региона да направят необходимото да привлекат европейски средства за подновяване на ВиК мрежата, тъй като на много места е амортизирана.

Домакин на събитието бе управителят на „ВиК“ ООД – Русе инж. Илиан Милев, който посочи, че независимо от малката финансова стойност, тази част се е характеризирала с едни от най-тежките подобекти за реализация и решава дългогодишни проблеми на Русе, с които би трябвало отводняването да се оправи, а местата на преливане на канализацията да се сведат до минимум. От своя страна инж. Деян Инджов, който е управител на „ИСА 2000“ и представител „ДЗЗД Вик – Русе 2020“ посочи, че изпълнението на дейностите е отнело близо 2 години. Според него направеното включва най-важните артерии по отношение канализационните и питейните води. Той счита, че най-значимото съоръжение, което е било изградено, е резервоарът под бул. „Христо Ботев“.

Отслужен бе и водосвет от отец Илиян от Русенската света митрополия.

Дейностите са в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Собственото участие на ВиК дружеството идва от заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Сподели: