Днес се състоя събитие за популяризиране на проекта “We are colourful”, по който ПЧСУ "Леонардо да Винчи" работи вече две години

Днес се състоя събитие за популяризиране на проекта “We are colourful”, по който ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ работи вече две години

Днес в Русенския университет се проведе събитието за популяризиране на проекта “We are colourful”, по който ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ работи вече две години. Бяха представени идеята и резултатите на проекта, сайта и неговият YouTube канал. Присъстващите – студенти начална и социална педагогика, преподаватели на Педагогическия факултет, както и представители на Асоциация Дислексия България, се запознаха със съдържанието на онлайн курса за учители по Резултат 1, със структурата и обхвата на казусите, плановете за действие и инструментариумите свързани с тях, по Резултат 2, както и видеата от Резултат 3. Колегите, от начален курс на ПЧСУ „Леонардо да Винчи“, г-жа Нина Феимова и г-жа Данка Йорданова представиха резултатите от тестването на проекта във възрастовата група 7-10-годишни. Финалът на събитието бе белязан от активен и ползотворен диалог.

Сподели: