Днес стартира първата крактосрочна дейност в проект „За мен, за теб, за тях!"

Днес стартира първата крактосрочна дейност в проект „За мен, за теб, за тях!“

Индивидуална национална доброволческа служба започват Елица и Александър, двама мотивирани младежи, които ще работят в Сдружение „Вдъхновение“ в следващите 45 дни. Тяхната дейност ще бъде основно насочена към екологията и устойчивото развитие. Ролята на доброволците ще е да проучат местности в Русе и региона, които са замърсени от човешка намеса и да организират кампании за почистване, в които да се включат основно хора (и в частност други млади хора), които живеят в точно тези местности. Освен дейности по почистване, доброволческата служба ще включва и редица срещи с местни младежи и участие в акции и кампании в града, свързани с различни еко инициативи.

Днес бе първата среща с тях, която всъщност беше и тяхното въвеждащо обучение в проекта. Младежите се запознаха с програмата на проекта, техните отговорности и задължения, срещнаха се с екипа на проекта и своя ментор.

Предстоят още вълнуващи срещи и инициативи с тях, за които ще ви държим в течение на Facebook страницата на Сдружение „Вдъхновение“.

Проекта се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ и се финансира от ЦРЧР по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

Сподели: