„Добрев Агроинвест“ ЕООД взема под аренда 39 общински имота в района на Волово за създаване на черупкови насаждения

Общински съвет Борово възложи на Кмета на Община Борово да отдаде под аренда за срок от 25 стопански години, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – черупкови, без търг или конкурс на „Добрев Агроинвест“ ЕООД – с. Брестовица, като издаде заповед и сключи договор за аренда при спазване на Тарифата за базисните наемни цени,
1. ПИ № 012001 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1631/15.06.2015г.;
2. ПИ № 012002 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1583/11.06.2015г.;
3. ПИ № 012004 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,499 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1584/11.06.2015г.;
4. ПИ № 012005 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,501 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1585/11.06.2015г.;
5. ПИ № 012006 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1586/11.06.2015г.;
6. ПИ № 012010 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,499 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1587/11.06.2015г.;
7. ПИ № 012012 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,501 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1588/11.06.2015г.;
8. ПИ № 012014 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1589/11.06.2015г.;
9. ПИ № 012019 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1590/11.06.2015г.;
10. ПИ № 012024 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1591/11.06.2015г.;
11. ПИ № 012028 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1592/11.06.2015г.;
12. ПИ № 012043 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1593/11.06.2015г.;
13. ПИ № 012052 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1594/11.06.2015г.;
14. ПИ № 012053 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1595/11.06.2015г.;
15. ПИ № 012055 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1596/11.06.2015г.;
16. ПИ № 012057 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1597/11.06.2015г.;
17. ПИ № 012059 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1598/11.06.2015г.;
18. ПИ № 012060 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1599/11.06.2015г.;
19. ПИ № 012061 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1600/11.06.2015г.;
20. ПИ № 012064 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1601/11.06.2015г.;
21. ПИ № 012066 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1602/11.06.2015г.;
22. ПИ № 012071 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1603/11.06.2015г.;
23. ПИ № 012072 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,501 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1604/11.06.2015г.;
24. ПИ № 012076 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1605/11.06.2015г.;
25. ПИ № 012077 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1606/11.06.2015г.;
26. ПИ № 012078 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1607/11.06.2015г.;
27. ПИ № 012079 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1608/11.06.2015г.;
28. ПИ № 012080 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1609/11.06.2015г.;
29. ПИ № 012081 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1610/11.06.2015г.;
30. ПИ № 012082 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1611/11.06.2015г.;
31. ПИ № 012085 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1612/11.06.2015г.;
32. ПИ № 012086 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1613/11.06.2015г.;
33. ПИ № 012087 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1614/11.06.2015г.;
34. ПИ № 012088 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1615/11.06.2015г.;
35. ПИ № 012089 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1616/11.06.2015г.;
36. ПИ № 012090 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1617/11.06.2015г.;
37. ПИ № 012091 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,500 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1618/11.06.2015г.;
38. ПИ № 012092 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,608 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, V-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1619/11.06.2015г.;
39. ПИ № 012093 по КВС на землището на с.Волово, с площ 0,672 дка, разположен в местността „Гюргюнлъка”, с начин на трайно ползване-лозе, VI-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1620/11.06.2015г.

Сподели: