Добрите дела са част от училищното всекидневие в СУ "Йордан Йовков" - Русе

Добрите дела са част от училищното всекидневие в СУ „Йордан Йовков“ – Русе

Добрите дела са част от училищното всекидневие в СУ „Йордан Йовков“ – Русе. Ипек Рамаданoва от XII клас и Александър Стоянов Георгиев от III “a“ клас, направиха дарение от играчки и лакомства за своите съученици, включени в групата за ресурсно подпомагане към нашето училище. Грейна радост в детските очи. Това е една великодушна постъпка, която приобщава децата със СОП към училищния свят. Двете момичета дадоха пример за щедрост и благородство.

Сподели: