Доброволци на БМЧК - Русе се включиха в националната кампания МММ - " Май Месец за Мерене"

Доброволци на БМЧК – Русе се включиха в националната кампания МММ – „Май Месец за Мерене“

През изминалата събота доброволци на БМЧК – Русе се включиха в националната кампания МММ- “ Май Месец за Мерене“, провеждана от Българската лига по хипертония, чиято цел е да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.

Сподели: