Доброволческа акция за облагородяване и възстановяване на градската среда се проведе в района на Фондация „Устойчиво развитие Русе“

В първите съботни дни на месец октомври, в изпълнение на проект „Човекът до теб-човек като теб. Подкрепа за трудова и социална интеграция“, Договор № BG05M90P001-2.032-0057-C01, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, се проведе доброволческа акция за облагородяване и възстановяване на градската среда – в района на Фондация „Устойчиво развитие Русе“. Бенефициентите по проекта – деца и възрастни с увреждания създадоха „зелено пространство“, в което засадиха множество дървета и храсти. Тази доброволческа инициатива реализира принос за решаване на десетилетните проблеми със замърсяването на въздуха в град Русе.

Активното участие на бенефициентите в обществения живот ги направи удовлетворени и съдейства за положителна промяна на общественото съзнание.

Сподели: