Доброволчески клубове започнаха работа в ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“

Доброволчески клубове започнаха работа в ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“

В две русенски училища – ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“, които са партньори на Сдружение БРТИМ в проекта на Община Русе, финансиран по Програма ЗОВ, през учебната 2018/2019 ще функционират ученически доброволчески клуба.

Дейността е ориентирана към ученици от уязвимите групи от пети и шести клас и има за цел децата да се запознаят с идеята за доброволчеството и да бъдат възпитани в активна позиция и съпричастност към различни обществени каузи. Програмата на клубовете е разнообразна и включва различни теми. Учениците сами ще изберат какви точно инициативи да организират, за да популяризират образователни и социални активности, да помогнат на нуждаещи се възрастни или по-малки съученици, да се погрижат за чистотата на природата. Те щ е могат да предлагат и други теми, които ги вълнуват.

Проведените първи срещи в училищата с експертите на Сдружение БРТИМ показаха, че децата от тази възрастова група вече са наясно със същността на понятието доброволчество, одобряват го и мечтаят самите те да вършат добри дела. Освен всичко, малките доброволци ще творят и ще се забавляват, ще създадат нови приятелства и ще преживеят приключения. Това ще помогне те да приемат училището като по-привлекателно място, където трудът носи удоволствие и удовлетворение.

Доброволчески клубове започнаха работа в ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“

Сподели: