Иван Иванов - изпълнителен директор на УМБАЛ "Канев": Пожелавам Ви здраве, професионални успехи и воля за преодоляване на предизвикателствата!

Договор за съвместно сътрудничество подписаха УМБАЛ „Канев“ и Институтът по мениджмънт на знанията в Скопие

Днес директорът на Университетска болница „Канев“ Иван Иванов и директорът на Института за мениджмънт на знания в гр. Скопие, Република Северна Македония проф. д-р Роберт Димитровски подписаха договор за съвместно сътрудничество.

Институтът е научна, образователна, изследователска и консултантска институция, създадена в Скопие, Република Северна Македония. Настоящото споразумение има ца цел обединяваме, насърчаване на социалните дейности в областта на знанието и в областта на управление на процесите и укрепване на социално – икономическите ресурси.

Основните направления в които ще работят двете организации са свързани:

1. Придобиване на знания и връзката между знанието в различни области;

2. Популяризиране на ценностите на знанието;

3. Създаване на условия за нуждите на научното обосноваване на знанието;

4. Постигане на методологични, практически и функционални изследвания в различни научни области;

5. Изследвания, учене и анализи;

6. Разработване на проекти и реализацията им.

Македонският научноизследователски институт е основен  организатор на Балкански научни форуми, които се организират в България, Македония, Гърция, Сърбия, Черна Гора, Турция и др. Те са издател на добре познатото в научната общност списание KNOWLEDGE – International Journal Scientific Papers, което излиза от 2009 г. Изданието е реферирано в редица информационни  бази за научна литература.

Споразумението поставя Университетска болница „Канев“, като съорганизатор на предстоящи научни форуми, дава възможност на своите учени, изследователи и лекари да представят своите разработки на престижни научни конференции и е перспектива за реализиране на съвместни проекти.

Сподели: