Докторант от Тюбингенския университет пристигна в Русе, за да търси свидетелства за живота на Зарифе Юмер баба

Докторант от Тюбингенския университет пристигна в Русе, за да търси свидетелства за живота на Зарифе Юмер баба

Докторант от Тюбингенския университет пристигна в Русе, за да търси свидетелства за живота на Зарифе Юмер баба. Кюба Киса е сътрудник в Центъра за ислямска теология. Нейната научна дейност е фокусирана върху един от най-големите теолози в османския свят, който е обвързан с Русе. Широко разпространение на негови текстове се откриват в Босна, където той е на изключителна почит. Старият русчуклия Зарифи Юмер баба днес е непознат дори за специалистите в града. Единственото проучване по темата е на г-жа Теодора Бакърджиева, която през 2000 г. публикува статия „Тюрбетата на Русенски мюсюлмански светии – история, легенди, действителност“. В нея тя представя личността на Зарифи баба и мястото на тюрбето (гроба му).

Кюба Киса и нейна колежка се запознаха с паметниците от османския период, експонирани в Лапидариума на музея, след което посетиха мястото, където някога е било разположено текето на светеца. По-късно двете дами разгледаха турските каменни надписи в Арменската църква, чешмата в двора на училище „Ангел Кънчев“ и крепостната врата „Кюнт Капу“ до църквата „Св. Петка“.

Сподели: