Росица Кръстева-снимка

Доктор Росица Кръстева внесе предложение за общинско съфинансиране на две програми за здравна превенция

Предложение за общинско съфинансиране на две програми, свързани с превенцията и опазване на здравето и живота на рискови здравно неосигурени групи, внесе в Общинския съвет д-р Росица Кръстева от ПП ГЕРБ.

Доктор Кръстева предлага програма за ранна диагностика на злокачествени заболявания – скрининг за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жени със затруднен достъп до здравеопазване. Програмата може да бъде осъществена със съдействието на КОЦ, където има пакет „Женско здраве“, включващ преглед от акушер-гинеколог, мамография на две гърди в четири проекции и цитонамазка на цена от 75 лв. Финансирането по тази програма може да бъде от общинския и държавния бюджет, като цените на пакета могат да бъдат договорени с изпълнителите под пазарна стойност, без да се намаляват под себестойността на медицинския труд и консумативи.

Предложението е да се заложат 30 000 лв годишно, с което дори при горепосочените пазарни цени на диагностичния пакет от 75 лв, биха се обхванали 400 жени на година.

Второто предложение е Програма за ранно откриване на сънна апнея. Сънната апнея или спиране на дишането по време на сън е все още подценявано медицинско състояние, но дългосрочните последствия от нелекуването и водят до социално значими заболявания, които водят до съществени социални и икономически вреди за обществото. Най-честите последствия от тази болест са: високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, нарушен глюкозен толеранс, захарен диабет, деменция, исхемичен мозъчен инсулт, сърдечна недостатъчност и миокарден инфаркт. Доказано е и че 15 -20 % от всички катастрофи се дължат на заспиване на волана поради дневна сънливост, дължаща се на сънна апнея. Скрининг за сънна апнея в гр. Русе се извършва в СБАЛПФЗС „Д-р Димитър Граматиков“ на цена от 200 лв в стационар и 100 лв на амбулаторен пациент. Да се осигури при необходимост и закупуване на нови тестови апарати. Тяхната цена е от 50 до 100 лв.

Доктор Кръстева предлага да се осигурят от бюджета на Община Русе 30 000 лв годишно, които могат да осигурят изследване на около 200 пациенти с цел превенция на ССЗ.

Едновременно с това е необходима широкообхватна здравно-просветна дейност сред населението, чрез медийните платформи, РЗИ, лекари и медицински специалисти, здравни медиатори и за двете програми.

Предложенията са внесени на заседание на Комисията по Здравеопазване и социална политика на 6 февруари 2024г.

Сподели: