Документална изложба, посветена на 150 г. от рождението на Божан Ангелов, е подредена в библиотеката

Документална изложба, посветена на 150 г. от рождението на Божан Ангелов, е подредена в библиотеката

Документална изложба, посветена на 150 г. от рождението на Божан Ангелов, е подредена във фоайето на ІІ етаж на библиотеката.

На 1 ноември в Деня на народните будители се изпълват 150 г. от рождението на Божан Ангелов – литературен критик, историк, фолклорист. Роден в Русе, завършва Мъжката гимназия в родния си град, след това славянска филология в Софийския университет. Учител, директор на Народния театър и на Народната библиотека в София. Един от най-задълбочените изследователи на българската литература, с редица трудове в областта на литературата и изследвания върху народното творчество.

В изложбата са представени учебници и учебни помагала за мъжките и девическите училища по стилистика, по теория на литературата, христоматии, чиито автор е Божан Ангелов.  Интересен е екземплярът на първото издание на „Христоматия“ за І гимназиален клас (1915) от Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, на който е поставен подписът на академика и автограф с текст: „г. М. Арнаудов от автора подпис“. В тази колекция се съхранява екземпляр от книгата„История на българската литература в примери и библиография“. Том І от тази история е „Българска народна поезия. Отбор народни поетически творения“, наредили Божан Ангелов и проф. д-р Михаил Арнаудов, както и книгата „Българска литература. Ч. 1 Исторически очерк на старата българска литература от началото до От. Паисий“с автограф от Божан Ангелов „На Г-н проф. М. Арнаудов от автора (подпис) 7.VІІІ.1924“. Книгите могат да се видят в изложбата. Представени са и други трудове на Божан Ангелов в областта на литературата и фолклора: „Сенки из невиделица. Книга на българската народна поезия“,  „Трем на българската народна историческа епика. От Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра“, „Книга на народната лирика. От седенките и хората до семейните радости и неволи“ – и трите в съавторство с Христо Вакарелски и др.

Божан Ангелов сътрудничи на различни периодични издания. Това негово творчество наброява над 200 статии, които разкриват интересите му в областта на библиотечното дело и библиография, български фолклор, театър, но преди всичко към литературната история и критика. Изложбата включва негови статии по учебно-методични въпроси от сп. „Училищен преглед“; театрални впечатления от сп. „Демократичен преглед“; литературнокритически очерци и отзиви от русенското списание „Съвременен преглед“, „Мисъл“, „Съвременна мисъл“ и др.

От 15 октомври 1923 г. до 8 март 1928 г. Божан Ангелов е директор на Народната библиотека в София. Сведения за дейността на библиотеката през този период, както и много други интересни факти, са публикувани в Годишниците на Народната библиотека в София. В изложбата са представени три екземпляра, два от които от Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов: Годишникът за 1923 г. е с автограф на заглавната страница: „На г-н проф. М. Арнаудов Дар от Народната библиотека 21.IV.1925“ и Годишникът за 1924/25 година с послание: „Г. п-ръ М. Арнаудов, д-р на Народния театър“. Част от изложбата са и статиите на Божан Ангелов по проблемите на библиотечното дело и библиография, отпечатани във в. „Литературен глас“, списанията „Родна реч“ и  „Българска книга“.

Сподели: