Община Русе малка

Докъде стигна работата по малкия буферен паркинг за камиони в Русе ?

Община Русе обяви в края на февруари, че е приключила обществената поръчка за избор на изпълнител за проектиране и изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили по бул. „България“- собственост на Община Русе. Това е т.нар. малък паркинг, който е на терен от 45 дка и ще е предназначен за 75 камиона.

За изпълнител е определен единственият участник в процедурата – „Люник“ ЕООД, регистрирана в Драгоман. Дружеството е предложило да извърши дейностите за срок от 320 календарни дни. Средствата за строителството възлизат на 3 млн. лв. и са осигурени с постановление на Министерския съвет от 5 ноември 2021 г.

Теренът бе разчистен от храсти и дървета, преди да бъде избран изпълнителят, за да може да се спести време и да може дейностите да започнат възможно най-бързо. Спечелилата фирма е дала цена от 2 949 650 лв. без ДДС (3 539 580 лв. с ДДС).

В РИОСВ – Русе бе внесено уведомление с вх. № АО-4053/03.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител Община Русе.

Сподели: