шамар насилие

Домашното насилие – /не/видимата епидемия

Време за прочитане: 2 мин.

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие  и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе» съответства на три от приоритетите на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Основен акцент в проекта е поставен върху прилагането на програми за пострадали от домашно насилие и работа с извършители.

Планираната по проекта Дейност 2 «Директна работа при непросредсвено насилие с пострадали лица, жертви на домашно насилие» цели осигуряване на първа психологическа помощ и кризисна интервенция в случаите на непосредствено насилие. Чрез поддържаната открита телефонна линия се осигурява психологическа подкрепа на жертви на насилие чрез прилагане и спазване на професионални критерии и стандарти.

Дейност 3 «Прилагане на Програма за рехабилитация и реинтеграция на пострадали от домашно насилие в град Русе» е свързана с повишаване на ефективността при прилагане на ЗЗДН чрез внедрени в практиката специализирани услуги за възставовяване на пострадалите лица от домашно насилие. Консултирането се провежда от психолог, социален работник и юрист. Осъществява се правната програмата за жертви на домашно насилие, която е част от програмата за помощ на пострадалите лица.

Изпълняваната по проекта Дейност 4 «Специализирана програма за извършители на домашно насилие» е съгласно Закона за защита от домашното насилие. Въз основа на издадена заповед за защита от районен съд, с която на извършителите на домашно насилие е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5, а именно «задължаване на извършителя да посещава специализирани програми», същите в изпълнение на заповедта са задължени да посещават специализираната програма по проекта. Насочените лица се подпомагат в посока посока промяна в поведение, мотивиране промяна на нагласите, снижаване и контролиране на гнева и агресията.

Пострадалите лица могат да потърсят помощ на тел: 082/826 770; 0879 453 503 или на адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 9. Предоставяните услуги са безплатни за целевите групи.

Проектът се изпълнява в рамките на 5 месеца. Одобреното  финансиране от МП е 25 000лв., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-158/08.06.2020г.

Сподели:

Още новини от деня