Достигане на оптимален обем от знания според индивидуалните особености на всяко дете е крайната цел в работата на специалния педагог Диана Петрова от екипа на проект „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Достигане на оптимален обем от знания според индивидуалните особености на всяко дете е крайната цел в работата на специалния педагог Диана Петрова от екипа на проект „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Достигане на оптимален обем от знания според индивидуалните особености на всяко дете е крайната цел в работата на специалния педагог Диана Петрова от екипа на проект „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”. Тя работи индивидуално с деца от детските градини „ Снежанка”, „Детелина” и „Светилник”. Освен това приема и в кабинета си след предварително записване от родителите. Преди да започне работа Диана Петрова е анализирала децата между четири и седем години от втора, трета и четвърта група. Според потребностите, заниманията обхващат ориентиране в пространството – чрез играта „направи като мен”, посоките ляво и дясно – чрез играта „огледало”, физическата гъвкавост у децата изискват и малко упражнения, които допринасят за ориентацията им в пространството. Освен тях специалния педагог изисква изписването на букви при някои от децата, за да постигне координацията на ръцете и очите и развиване на причинно-следствените връзки. При играта групирането на еднакви парченца от пъзела и определянето на числеността им се допълват елементарните математически познания. Всички занимания на децата при специалния педагог Диана Петрова допринасят за развиване на двигателните, когнитивните, социалните и комуникативните умения у тях. Те са необходими за прехода от детската градина към стартовия минимум за първи клас.

Сподели: