Достойно представяне на младите художници от ОбДЦКИ - Русе на 23-та международна среща за юношеско изобразително изкуство – EVORA 2023

Достойно представяне на младите художници от ОбДЦКИ – Русе на 23-та международна среща за юношеско изобразително изкуство – EVORA 2023

Излязоха резултатите от 23-та международна среща за юношеско изобразително изкуство – EVORA 2023, която се организира от Teoartis Galeria в партньорство с Градския съвет на гр. Евора, Португалия. Тази среща бе предназначена за деца и младежи по целия свят и се проведе в Евора от 1 до 8 октомври 2023 г.

Конкурсът има за основна цел среща на различни култури, артдиалога, културния прогрес на Евора и пробуждането и развитието на артистичните способности у децата и младежите от различни страни по света.

Темата на тазгодишните творби за участие в конкурса бе: Патици, гъски или лебеди /Всички птици от семейство Anatidae/. Техниките бяха свободно избираеми. Предварително бе оповестено, че изпратените творби не се връщат. Те стават собственост на колекцията на „Международната среща на юношеско изкуство”. Респектиращо жури, съставено от 3-ма изявени учители – художници, определи наградените участници, между които са и деца от Школата по изобразителни изкуства към Общински детски център за култура и изкуство – Русе с ръководител Маргарита Хрисандова. Това са: Асена Арифова, Виктор Петров и Светлозара Пенчева, които са отличени с Първа награда – диплом „Златен клас за заслуги“. Втора награда – „Сребърен клас за заслуги“ получиха Габриела Иванова, Петя Димитрова, Теа Трендафилова и Хелин Сюлейманова. Художничката Маргарита Хрисандова получи Диплом за участие на ръководител на много талантлива група. Изложбата на най-добрите произведения, удостоени с награди на конкурса, е организирана в Евора. Получихме и отпечатания Каталог на конкурса, който бе издаден и в дигитален формат.

Сподели: