Достойно представяне на ПГИУ "Елиас Канети" - Русе на националното състезание по счетоводство

Достойно представяне на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на националното състезание по счетоводство

На 6 ноември 2020 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, катедра „Счетоводна отчетност“ организира национално състезание по счетоводство.

Състезанието се проведе в седмицата на патронния празник на академията. Участие взеха 157 дванадесетокласници – представители на 28 средни училища, от 26 града в България. Състезанието имаше две направления: направление „Счетоводство“ – участие взеха 45 екипа от 24 града, и направление „Общи икономически познания“-участие взеха 5 екипа.

Представители на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе бяха Даниел Кирилов, Димитър Димитров, Даяна Васкова и Мария Димитрова. Те са ученици от XIIБ клас, специалност „Оперативно счетоводство“.

Освен решаването на счетоводно задание, включващо приключване на счетоводни сметки и изготвяне на оборотна ведомост, участниците трябваше да демонстрират и своята находчивост. Нашите ученици се представиха отлично, като демонстрираха комплексни знания и умения в областта на счетоводството и счетоводното законодателство.

За своето представяне получиха грамота от катедра „Счетоводна отчетност“ и сертификати, които им дават предимство при кандидатстване в Академията.

Автор на текста и ръководител на екипа: Даниела Цонева – ст. учител по икономически дисциплини

Сподели: