СУ "Възраждане"

Достойно представяне на ученик от СУ „Възраждане“ в Националното състезание по природни науки и екология – Кюстендил

След заетото почетно трето място на Международния екофорум „Сребърна-2017“ проектът „Съдбата на лекарствата с изтекъл срок на годност“ получи оценка 5.25 на Националното състезание по природни науки и екология, което се проведе в град Кюстендил. В рамките на два дни ученици от цялата страна заедно с ръководителите си представиха проекти, подбрани предварително от експертите на РУО в отделните градове. Елица Людмилова Илиева от 12 а клас с ръководител Мария Димитрова, старши учител по биология и химия, единствени от град Русе взеха участие в състезанието. Получената крайна оценка и статутът на състезанието дават възможност на Елица да кандидатства и да бъде приета в Софийския университет и в други ВУЗ-ове в страната в специалностите „Биология“, „Химия“ и „Екология“ без да полага кандидат-студентски изпит.

Сподели:

Още новини от деня