Доц. д-р Кремена Раянова беше преизбрана за декан на Юридическия факултет

Доц. д-р Кремена Раянова беше преизбрана за декан на Юридическия факултет

С решение на Общото събрание на Юридическия факултет на 15.12.2023 г. (петък) доц. д-р Кремена Раянова беше преизбрана за декан.

За председател на Общото събрание на факултета беше избрана доц. д-р Зорница Йорданова, а заместник-председател стана доц. д-р Емануил Коларов.

Избрани бяха и членовете на Факултетния съвет и бяха издигнати номинации за членове на Академичния и Контролния съвет на РУ.

Сподели: