община русе 1

До Агенцията за контрол на социалните услуги е изпратен годишен отчет за 4 социални услуги, предоставяни от Община Русе

Приети са нови 53 заявления на потребители и нови 53 заявления на лични асистенти за включване в Механизъм „Лична помощ“, както и 13 заявления на потребители и нови 10 заявления на социални асистенти за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Изпратени са 14 писма до доставчиците на социални услуги, свързани с месечните технически и финансови отчети.

Приети са годишни отчети за изминалата 2023 г. от 11 доставчици на социални услуги.

До Агенцията за контрол на социалните услуги е изпратен годишен отчет за 4 социални услуги, предоставяни от Община Русе.

Извършена е проверка в Центъра за временно настаняване, във връзка с постъпил сигнал в община Русе от бивш потребител на социалната услуга.

Извършена е проверка от Управляващия орган на Министерството на труда и социалната политика по проект „Грижа в дома в община Русе“.

Подготвени са общо 1510 месечни отчета и 1510 месечни графика на наетите лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, на наетите социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе.

Сподели: