Ветово-община-1

До всички земеделски стопани в община Ветово – в община Джебел са установени огнища на марокански скакалци

Община Ветово уведомява всички земеделски стопани, че на 11.04.2024 г., на територията на с. Купците, Община Джебел, в ливади и пасища е установено излюпване на марокански скакалци. Излюпването на вредителя е започнало с един месец по-рано в сравнение с предходни години. Плътността на огнищата е много висока(„неизброими“), като те са разпръснати из целите блокове – не става въпрос за единични огнища, а за такива, заемащи половината от обследваните площи.

Във връзка с това е необходимо всички земеделски стопани да осъществяват непрекъснат контрол по отношение на появата, разпространението, плътността, степен на нападение от вредители, като скакалци, ливадна пеперуда и други. При установяване да се обръщат незабавно към инспекторите по растителна защита.

Информацията е постъпила от директора на Областна дирекция по храните-Русе.

Сподели: