анаеробна-инсталация-русе-2

До дни ще бъде подписан договорът с дружеството – оператор на новата анаеробна инсталация в Русе

До дни ще бъде подписан договорът с дружеството – оператор на новата анаеробна инсталация в Русе. Това заяви кметът на Община Русе Пенчо Милков в отговор на въпроси от председателя на групата общински съветници от ПП „Възраждане“ в ОбС – Русе Мариян Димитров. Дълго време общинска администрация е изчаквала то да обяви кога ще подпише договора, след като спечели обществената поръчка като единствен кандидат.

В следващите седмици и месеци съдове за събиране на биоразградими отпадъци ще бъдат разположени в града. Ще се проведе информационна кампания сред всички училища, детски градини и други институции. Назначени са допълнително хора, за да извършват косене на тревните площи, вкл. и в малките населени места, за да се осъществява депонирането на такива отпадъци.

Това е едва третата анаеробна инсталация в България. Основната цел на проекта е изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделното събиране на биоразградими отпадъци от общините-членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Русе. По този начин ще се създава допълнителен капацитет за рециклирането им, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци, в съответствие с целите на ОПОС 2014-2020 г. След нейното изграждане е възможно безкислородното третиране на биоразградими отпадъци, от които впоследствие се получава компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия.

Дейностите се извършват по проект № BG16M1OP002-2.004-0003 „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (Приоритетна ос 2 „Отпадъци“), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства. Проектът е с водещ бенефициент Община Русе и партньори общините Сливо поле, Иваново, Тутракан, Ветово, които са членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.

Сподели: