До края на август би трябвало да завърши вертикалното планиране за благоустрояване и отводняване на прилежащи улици, площад и двор около сградата на Държавна опера - Русе

До края на август би трябвало да завърши вертикалното планиране за благоустрояване и отводняване на прилежащи улици, площад и двор около сградата на Държавна опера – Русе

НСК СОФИЯ ЕООД извърши в рамките на около 3 месеца в началото на тази година укрепването на на земната основа – североизточен и югозападен ъгъл на сградата на Държавна опера – Русе.

Стойността на договора, сключен на 30 октомври 2023 година, е 397 215.50 лева. В рамките на 93 работни дни следва да завършат СМР. За обекта има изработен и одобрен инвестиционен проект на база, на който е издадено от Главния архитект на Община Русе Разрешение за строеж. Целта бе да се извърши уплътняване и заздравяване на земната основа чрез инжектиране под фундаментите с цел подобряване на свойствата на овлажнената земна основа и минимизиране на риска от пропадане и интензивно слягане и се минимизира риска от бъдещи деформации. Уплътняването и заздравяването се извърши чрез инжектиране на определено количество циментов разтвор под налягане.

На 20 май тази година ТиМ Билдинг Кънстракшън Къмпани ООД започна дейностите по вертикално планиране за благоустрояване и отводняване на прилежащи улици, площад и двор около сградата на Държавна опера – Русе /югозападно дворно пространство на Държавна опера – Русе/. Срокът за завършване е 120 календарни дни. Разрешението за строеж е издадено на 29 юни 2023 година. Строителният надзор е на „Контрол 05“ ООД – Русе. Възложител е Министерството на културата /Държавна опера – Русе/

опера-ремонт-юни-2024-2
Сподели: