До края на ноември би трябвало да завърши основното обновяване на пътя Две могили - Кацелово

До края на ноември би трябвало да завърши основното обновяване на пътя Две могили – Кацелово

На 08.04.2021 г. започнаха ремонтни дейности на републикански път III-5001 (Русе – Бяла) – Две могили – Широково – Острица – (Кацелово – Опака) на територията на Община Две могили, участък Две могили – Кацелово. Ремонтните дейности ще приключат до края на месец ноември.

Всички пътуващи по този участък трябва да спазват временната организация за движение с цел осигуряване безопасността на работниците и предотвратяване на пътно-транспортни произшествия.

За неспазване на временните ограничения и нарушаване на правилника за движение водачите носят административна отговорност.

Сподели: