До края на октомври в офиса на НАП в Русе са постъпили 19, 2 млн. лв. за здравни вноски

Планът за приходите от здравноосигурителни вноски, събирани от НАП ще бъде преизпълнен с 30 млн. лв. Очакваните постъпления до края на годината ще надхвърлят милиард и петстотин милиона лева. До края на октомври в офиса на НАП в Русе са постъпили 19, 2 млн. лв. за здравни вноски. Плановият разчет на русенските приходни служители предвижда за 2013 г. да бъдат събрани 23, 3 млн. лв. – с 1, 1 млн. лв. повече от миналата година. До края на септември 2013 г. са събрани над 370 млн. лв. просроче…

Код на новината : *119816.html

    

Сподели: