До края на септември завършва изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)

До края на септември ще завърши изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции. Това сподели кметът на Община Бяла Димитър Славов по време на провелото се преди дни общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. На 22 януари строителството там е спряно временно с Акт № 10 поради лоши метеорологични условия. Самото строителство е започнало на 6 декември миналата година отново след избор на изпълнители по обособените позиции:

Обособена позиция № 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)“.

Решението по обособена позиция 2 е обжалвано в КЗК, която потвърждава решението на комисията по избор на изпълнител. Предстои първото заседание по жалбата във Върховния административен съд да се проведе на 27 февруари.

На заседание на УС на ПУДООСе решено на Община Бяла да се отпусне заем от близо 2 млн. лева с ДДС за финансиране на обект: „РСУО – регион Борово /Бяла – област Русе/ – площадка за сепарираща и компостираща инсталации за срок от 3 години с една година гратисен период. На 18 декември миналата година с Община Бяла е подписан договор за отпускането на безлихвения заем.

Сподели:

Още новини от деня