пожар сметище

До момента не е отчетено замърсяване на въздуха вследствие на пожара на депото за отпадъци в Русе

До късния следобяд на 3 ноември, не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух в Русе от двете станции на ИАОС, вследствие на възникналия пожар на Регионално депо за отпадъци – Русе.

Сигналът за инцидента е подаден в РИОСВ-Русе на 3 ноември, в 13.30 часа. Експерти на инспекцията са се отзовали незабавно на мястото на инцидента. Горяла е втора клетка на депото. Предприети са всички необходими действия от страна на компетентните органи и оператора на депото за потушаване на пожара и запръстяване на терените. Станциите за контрол качеството на атмосферния въздух в източните и централните части на Русе работят в нормален режим и продължават непрекъснатия мониторинг на качеството на въздуха.

Сподели: