До средата на декември се приемат молби на желаещите да се картотекират за настаняване през 2022 година в Община Русе

През отминаващата седмица се проведе комисия по настаняване към ОП „Общински имоти“, в която бяха разгледани и молбите за картотекиране на нуждаещи се граждани за второто тримесечие. Всички граждани , които желаят да бъдат картотекирани в списък за настаняване за 2022 година имат срок да подадат молбите си в Общинското предприятие до средата на месец декември.

Сподели: