До 15 ноември НПО могат да подават документи за участие в бъдещия консултативен съвет към РИО на МОН – Русе

В изпълнение на Заповед № РД01-933/04.11.2013 г. за създаване на Обществено – консултативен съвет като орган за подпомагане началника на РИО-Русе при формиране на позиции, становища и приемане на инициативи в областта на образованието, желаещите неправителствени организации по т. 5.4 и т. 5.5 от Рамковите правила за дейността на обществено – консултативния съвет подават документи съгласно т. 11 от Рамковите правила в срок до 15 ноември 2013 година на адрес: ул. „Църковна независимост…

Код на новината : *120209.html

    

Сподели: