Социалният патронаж в Бабово получи в дар уловена от бракониери риба

До 15 юни в Областната дирекция на ДФЗ ще се извършва прием на заявления за подпомагане на рибопроизводители

До 15 юни тази година в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ ще се извършва прием на заявления за подпомагане на рибопроизводители, отглеждащи сладководна риба, чрез минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 717/2014.

Определеният от Управителния съвет на ДФЗ бюджет по схемата е в размер на 1 000 000 лв. Предоставянето на помощта е по искане на бранша с цел да се подкрепят производителите на сладководна риба заради значителното увеличаване на цената на фуража, използван в рибовъдството през тази година. Подпомагането ще бъде насочено за покриване на част от увеличените разходи за закупуване на фураж за изхранване на сладководните видове риби: шаранови (толстолоб, амур, сом), есетрови и пъстървови.

Финансовата подкрепа се предоставя на рибопроизводители, регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), които са декларирали производство на риба през 2021-а. Размерът на подпомагането се определя на база реално закупен и използван фураж. Подкрепата е до 90 лв. на тон закупен и използван фураж. Количествата се доказват с фактури, след административна проверка на декларираните по реда на чл. 27 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) данни за 2021 година.

Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне), не може да надхвърля левовата равностойност на 30 000 евро (58 674 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2020-а – 2022-а).

Офисът на Областната дирекция на ДФЗ в Русе се намира на ул. „Борисова“ 52, а за контакт може да се използва следния e-mail: dfzruse@dfz.bg. Повече информация може да откриете на уеб адрес: https://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/Ruse/.

Сподели: