съвет на децата

До 15 юни се набират предложения за участие в Съвета на децата

По-малко от месец остава до крайния срок за участие в процедурата за подбор на кандидати за включване в Съвета на децата, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Документите могат да се подават до 15 юни на хартиен носител или електронно. Попълнените формуляри, достъпни чрез следния уеб линк: https://www.ruse.bg/blanki-za-uchastie-v-procedura-za-podbor-na-kandidati-za-vklyuchvane-v-suveta-na-decata, могат да се подават на адрес: гр. Русе, пл. Свобода №6, адресирани до областния управител на област Русе или на e-mail: p.brankova@ruse.bg.

Оценката на постъпилите кандидатури на регионално ниво ще се извършва от 7-членна комисия, сформирана със заповед на областния управител Борислав Българинов. В нея ще влязат двама общественици, както и по един представител от Областна администрация – Русе, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция и Областната дирекция на МВР.

Съветът е консултативен орган и работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на децата и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите за изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора до 18-годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, умения да работят, мотивират и обединяват децата от областта, както и и да изказват позиция от името на другите деца от областта. Не на последно място трябва да имат възможност да пътуват без придружител, като последното не се отнася до децата от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа.

Допълнителна информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД.

Сподели: