важна информация

До 20 март избирателите с увреждания заявяват желанието си да гласуват с подвижна урна

Време за прочитане: < 1 мин.
важна информация

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г., Кметство Ново село уведомява, че до 20.03.2021 г., (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по Образец по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се подава лично в населено място по настоящ адрес до 20.03.2021 г.(събота) вкл.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, жителите на Ново село, могат да подават всеки делничен ден в Кметство Ново село от 24.02.2021 г. от 09.00 ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.

Информация и справки на телефон: 081132253 и 081132256

Сподели:

Още новини от деня