Нови кошчета за смет монтират в центъра на Русе

До 2020 година се очаква увеличение на количеството генерирани отпадъци на глава от населението в Община Русе

Оценката на количествата образувани битови отпадъци в Община Русе за периода 2015 – 2020 г. се прави въз основа на двата компонента:

  • Брой на населението и демографска прогноза
  • Нормата на натрупване и прогноза за нарастването й

Установен е средногодишен спад на населението за Община Русе от 0.6% за целия период от 2001-2014 г., а за област Русе средногодишното намаление на населението в периода от 2001-2011 е 1.2% и в периода 2011-2014 – 0.9%.

Официалната демографска прогноза на НСИ – I вариант (при хипотеза за конвергентност) предвижда за област Русе спад от 4% за периода 2015-2020 г или ежегоден от 0.81%. На тази база за предвид трайно по-добрите демографски показатели на Община Русе, се приема средногодишен спад на населението за периода 2015 – 2020 от 0.5%.

Така определената норма на натрупване от 395 кг/жител/година за 2015 г. се очаква да нарасне до 415 кг/жител/година през 2020 г., с 1 %, в резултат от очаквания икономическия растеж през периода 2016-2020 г от 2 %.

Сподели:

Още новини от деня