храна помощи социални

До 27 ноември продължава раздаването на хранителни пакети за нуждаещите се в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе уведомява гражданите на областта, че започва поетапното предоставяне на храни за социално уязвими лица по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Фонд за за европейско  подпомагане на най-нуждаещи се лица.. Реално от хранителните пакети ще се възползват 8056 български граждани от област Русе. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК със съдействието на Общинските администрации в 8 раздавателни пункта в цялата област и ще продължи до 27 ноември 2020 г.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

-Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

-Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

-Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

-Лица с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец август 2020 г.;

-Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец август 2020 г.;

-Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 1 януари до 31 август 2020 г.;

-Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 1 януари до август 2020 г.

Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма. Продуктите ще бъдат раздавани по следния график:

№ по редВремеви пунктове /населено място/Адрес на пунктоветеПериод на раздаване /начална и крайна дата на раздаване/
1Боровогр. Борово, ул. „Първи май” № 2, ЦСРИ „Детелина”. 09.10.2020 г. – 06.11.2020 г.
2Бялагр. Бяла, ул. „Васил Левски ” № 11309.10.2020 г. – 06.11.2020 г.
3Ветовогр. Ветово, ул. „Трети март” № 212.10.2020 г. – 06.11.2020 г.
4Две могилигр. Две могили, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1614.10.2020 г. – 06.11.2020 г.
5Ивановос. Иваново, ул. „Митко Палаузов” № 1А05.10.2020 г. – 30.10.2020 г.
6Русе  – населени местагр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, Хлебозавод26.10.2020 г. – 20.11.2020 г.
7Русе – градгр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, Хлебозавод02.11.2020 г. – 27.11.2020 г.
8Сливо полес. Бабово, ул. „Марин Павлов” № 1215.10.2020 г. – 06.11.2020 г.
9Ценовос. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 7214.10.2020 г. – 06.11.2020 г.

Подробна информация, гражданите могат да получат от Дирекциите „Социално подпомагане“ в съответната община.

Сподели:

Още новини от деня