До 30 септември русенци могат да кандидатстват за безвъзмездна подмяна на отоплителните уреди

До 30 септември русенци могат да кандидатстват за безвъзмездна подмяна на отоплителните уреди

30 септември е крайният срок за подаване на документи за подмяна на  отоплителните уреди на 1388 домакинства в Русе.

 В основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” безвъзмездно ще се финансират:

•    допустимото отоплително оборудване, използващо пелети или газ;

•    монтажът на новото отоплително оборудване в жилищата на домакинствата;

•    обучението на домакинствата за експлоатацията на монтираното ново отоплително оборудване;

•    профилактика на доставените и монтирани отоплителни уреди по Схемата – само еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред/и;

•    гаранционното обслужване за петгодишен период на доставените на домакинството отоплителни уреди.

С подмяната на отоплителните уреди на одобрените домакинства ще се намали отделянето на фини прахови частици, получени в резултат от битовото отопление.

Документи за участие в основната фаза на проекта са достъпни на този линк, както и в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6.

В центъра за прием на документи гражданите могат да се консултират относно изискванията и документите за кандидатстване и за това кой уред да изберат за своето жилище. За тяхно улеснени е разработен и специален електронен калкулатор, който им позволява сами да изчислят най-подходящото средство за отопление според нуждите на домакинството.

Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 9:30 до 18:30 часа  в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 2, ст. 13.

За допълнителна информация – Местен информационен център на проекта: тел. 082 506 792.

Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” е финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR. През пилотната му фаза се подмениха старите отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни форми за отопление на 63 домакинства.

Отоплителните устройства, за които може да се кандидатства, са предназначени за отоплените на пелети:

  • топловъздушни пелетни камини (6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW);
  • камина с водна риза (12 kW, 18 kW, 25 kW);
  • пелетен котел (25 kW, 33 kW) и за отопление на природен газ:
  • едноконтурен кондензационен котел на природен газ (24 kW, 28 kW, 33 kW, 42 kW);
  • двуконтурен кондензационен котел на природен газ (24 kW, 35 kW);
  • стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW;
  • подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW;
  • газов конвектор 1,5 – 3 kW;
  • газов конвектор 1,8 – 5 kW.

В случай, че е направен избор за пелетна камина с водна риза, пелетен котел или кондензационен котел на природен газ, кандидатът може да участва и за доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор (500×1200), стоманен панелен радиатор (500×1800).

Сподели: