семерджиево-надпис

До 31 март всяко физическо лице може да подаде заявление закупуване на дърва за огрев, като за едно домакинство може да се закупят до 10 м3

Кметство с. Семерджиево, община Русе, уведомява населението, че до 31 март 2024 година всяко физическо лице може да подаде заявление закупуване на дърва за огрев, като за едно домакинство може да се закупят до 10 м3. Цената по ценоразпис от общинския горски фонд е 48 лв. с ДДС, а с транспорт до 15 км. е 66 лв. с ДДС, от 15 км до 30 км – 79,20 лв. с ДДС. Списъците след крайния срок се предават на общинската горска структура, която осигурява дървесината, а при недостиг – от горските територии-държавна собственост.

Сподели: