община русе фасада

До 31 март: Над 24 хил. лева дарения от страната и чужбина за Община Русе във връзка с COVID 19

Даренията от страната и чужбина във връзка с COVID 19 към бюджета на Община Русе към 31 март тази година възлизат на 24 590 лв. Това сочи информацията за измененията в бюджета на Община Русе за периода. Настоящата информация  се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013година на Общински съвет гр. Русе.

Предложените промени на Бюджета на Община Русе за първото тримесечие  на 2020 г. са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 31.03.2020 г. е балансиран.

Предвид извънредната ситуация са взети мерки за намаляване на разходи във всички бюджетни звена за да се компенсира намалението на приходите.

Сподели:

Още новини от деня