дърва за огрев

До 31 март приемат заявления за закупуване на дърва за огрев от жителите на община Борово

Община Борово съобщава на всички заинтересовани лица, които желаят да закупят дърва за огрев за текущата година – отоплителен сезон 2023, че следва да подадат заявление за закупуване по образец в срок до 31 март 2023 г., което могат да получат от „Център за административно обслужване на гражданите”, находящ се на първия етаж в сградата на ОбА-Борово. Заявлението за закупуване е обявено на сайта на Община Борово в Раздел „Новини“ и е приложено за изтегляне към съобщението.

Право на закупуване на дървесина на корен и за включване в списъка на правоимащите лица по чл. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, или от склад имат физически лица представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от Кмета на населеното място. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да се закупи по реда на чл.111 за една календарна година, е до 10 пространствени кубика.

Съгласно §1, т. 52 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите – „ДОМАКИНСТВО“ – са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду ѝм. Домакинството е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.

Жителите по населени места на територията на общината могат да подадат заявление по образец при кметовете на съответните кметства.

ВАЖНО!

До края на месец май на интернет страницата на общината, следва да бъдат публикувани актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани, към датата на публикуване, обекти по чл. 206, в които се извършва търговия  с дърва за огрев на територията на съответната община.

Сподели: