До 6 месеца ще е готов новият скейт парк в Русе

Направена бе първата копка, с която започват строително – монтажните дейности на новата скейт площадка в Русе. Тя ще се намира до Алпинеума в Парка на младежта и се очаква да бъде готова след 6 месеца. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Строителство и устройство на територията“.

Служителите на отдел “Строителен контрол” извършиха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани за незаконно строителство и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

Издаден бе констативен акт за забрана ползването на строеж и заповед за премахване на незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Издадени бяха 10 разрешения за строеж.

Сподели: