психодиспансер център за псипично здраве

До 70 души с коронавирус са били обслужени от „Център за психично здраве – Русе” ЕООД от 1 януари 2021 година

„Център за психично здраве – Русе” ЕООД получи днес 130 000 лв. след корекция на бюджета на Община Русе „Център за психично здраве – Русе“ като психиатрично лечебно заведение се финансира само и единствено от Министерството на здравеопазването. Няма договори с НЗОК, поради което не ползва средства по клинична пътека за Covid-19 и не е в обхвата на разпореждането по време на пандемичната обстановка лекарите да получават допълнителни възнаграждения.

От 65 до 70 души с коронавирус в леко и среднотежко състояние са били обслужени от „Център за психично здраве – Русе” ЕООД от 1 януари 2021 година, отбеляза д-р Теменужка Матева. Лекарите и другите служители там не получават средства за работа на първа линия и други добавки. Близо 9000 лева на месец се дават за болни от този вирус. Особено тежко е станало с 4 наркозависими, които са се заразили, но е трябвало да постъпят за лечение в центъра. Близо 50 лева на ден е сумата, отделяна за болен като цяло.

Сподели: