аппд филм шеф директор

Драга за наноси ще закупи ИА ППД – Русе

7.2 млн. лева без ДДС ще отдели ИА ППД – Русе за закупуването на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси. Това се финансира по проект BG16M1OP001-4.001-0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънския участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ със средства по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Сподели:

Още новини от деня