Драгомир Кочанов вече не е изпълнителен директор на БРП

Параходство Българско речно плаване АД информира, че считано от 31.12.2018г. Драгомир Неделчев Кочанов не е член на УС и Изпълнителен директор на дружеството.

Сподели: