третиране_комари

Драстично намалява популацията на комари в Русе

Драстично намаление в популацията на комари отбелязват тази година русенци. До този момент на територията на Русе и кварталите Средна кула, Долапите, Образцов чифлик и ДЗС е било третирано 9 пъти, в град Мартен, селата Сандрово, Николово и Лесопарк „Липник“ – 7 пъти, а в останалите малки населени места – 5 пъти.

Една от основните причини за овладяване на популацията е, че цената на услугата след сключването на договор по проведена по Закона за обществени поръчки процедура спадна двойно. Това позволи по-честите третирания. През 2019 г. цената за дезинсекция на декар е 1,91 лв., съгласно договора от 2018 г., докато през 2021 г. със същата фирма-изпълнител и повече участници в процедурата се постига цена от 0,82 лв. на декар.

Дейностите, свързани с третиране против насекоми през тази година, започнаха още през април и се извършваха в интервал от 3 седмици по предварително утвърден график.

При всяка от обработките в града присъстват служители от отдел „Екология“, които да следят за качественото изпълнение на дейностите. В малките населени места и кварталите контролът се осъществява от съответния кмет на кметство.

Община Русе обучи и служител от отдел „Екология“ за ръководител на дейностите по дезинфекция, дезакаризация и дератизация. В момента се провежда процедура по ЗОП за закупуване на специализиран автомобил и необходимата техника, за да може Общината самостоятелно да изпълнява третирания по спешност, където и когато е необходимо.

Експертите припомнят, че изоставените имоти с висока тревна и храстовидна растителност и в близост до водоеми са особено предпочитани от насекомите и в тези райони ефектът от третиранията може да бъде по-малък.

Сподели: