„Другарско кафе” , посветено на темата „Социални услуги” на Община Русе се проведе днес в БСП Русе

„Другарско кафе” , посветено на темата „Социални услуги” на Община Русе се проведе днес в БСП Русе

„Другарско кафе” , посветено на темата „Социални услуги” на Община Русе се проведе днес в БСП Русе. Разяснени бяха Механизъм лична помощ, Патронажна грижа, Асистенска подкрепа, Социално предприятие – Обществена трапезария, Домашен социален патронаж. Участниците направиха и оригами жерави с кауза.

Сподели: