Дружеството на художниците в Русе обяви конкурс за рисунка „Любов и вино“

Дружеството на художниците в Русе обяви конкурс за рисунка „Любов и вино“. Основна цел на конкурса е да популяризира и насърчава създаването на графични произведения на художници от гр.Русе и областта.

Oрганизатори на “Русенски конкурс – рисунка” са Община Русе, ОП“Арт“ – Русе, Съюз на българските художници, Дружество на художниците – Русе. Организацията и провеждането на конкурса се осъществяват от ОП „Русе арт“. Селекцията на творбите и наградите се определят от жури, включващо представители на Община Русе, Съюз на българските художници, ОП“Арт“ – Русе, Дружество на художниците – Русе и русенски художници и изкуствоведи.
Конкурсът се провежда в рмките на Арт салон „Любов и вино”.

1. Организаторите и спомоществователите осигуряват награди и дипломи за номинираните автори, както следва:
– първо място – 150 лева;
– второ място – 100 лева;
– трето място – 50 лева;
– две поощрителни награди – по 25 лева.
2. Предвидена е и награда на публиката, определена чрез гласуване по време на откриването на изложбата.
3. Наградените произведения по т. 1 постъпват във фонда на ОП“Арт“ – Русе.
4. Членовете на журито могат да учасват в конкурса единствено за наградата на публиката.

Право на участие имат художници от гр. Русе и област Русе, които приемат условията на този статут. В конкурса могат да участват произведения – рисунка, изпълнена с молив, въглен, туш, пастел, креда, акварел и следва изобразителната площ на произведенията да не надвишава 35 на 50см. подготвени за излагане. Представените творби трябва да са оригинали и да бъдат собственост на автора.
Всеки автор може да участва с не повече от 3 (три) творби, създадени в последните две години. Всеки автор доставя творбите си с попълнен на български формуляр за регистрация на хартиен носител в ОП“Арт“ – Русе. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения по-долу адрес и обратно. Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени при транспортирането, поради недобра опаковка или други причини. Ако авторът желае, може да направи дарение. Всеки участник, подписал регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на конкурса.

Творбите ще се приемат от 3 до 8 февруари 2020 година в часовете между 15 и 18 часа в галерията на ул. ”Борисова” № 6. Краен срок за получаване на художествените творби е 08.02.2020 година. Журирането ще стане на 11 и 12 февруари 2020 година. Откриването на изложбата и обявяването на наградите ще се състои на 14 февруари.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ №
“Русенски конкурс – рисунка”, арт салон „Любов ии вино”
14 февруари 2020 година, Русе, България
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Име, презиме, фамилия: ………………………………..
Адрес: гр.Русе, ……………………..
Тел./Факс:………………………………….. е-mail: …………………………………..www: ……………………………………………….
№ Наименование на творбата Година на създаване Размери Техника, материал

Цена Статус
(за служебно попълване)
1
2
3
Биографични данни (година и място на раждане, образование): ……..……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Изложби:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Награди:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Дата: ……………………………………… Подпис:
Моля, прикачете ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ към Вашите творби.

Сподели:

Още новини от деня